Vi utvecklar ett modernare sätt att stängsla mot vilt på åkern

Pengarna till vårt innovationsarbete kommer till stor del från EU

Bakgrund till innovationsprojektet

Den svenska vildsvinsstammen har ökat lavinartat. Vildsvinen orsakar allt fler trafikolyckor, skador på golfbanor och fotbollsplaner, men också skador i jordbruket. Sommartid går de ut på åkern, där de äter av växande grödor och bökar runt i marken. Detta ger upphov till skördeförluster och uppbökade stenar ger skador på maskiner. Under vintern bökar de upp vallar som sen måste repareras på våren. Sammantaget pratar vi om stora ekonomiska skador för svenskt jordbruk. Situationen börjar bli ohållbar för väldigt många jordbrukare.

Vi har sett ett behov av rationellare sätt att stängsla och sköta elstängsel. Stängsling och gräsröjning är idag kostsamma åtgärder, framför allt eftersom de är kräver så mycket manuellt arbete. Med ökad automatisering ser vi att det går att sänka kostnaderna rejält. På så vis kan stängsling bli kostnadseffektivt. Då blir det också en rimlig åtgärd för många lantbrukare och trädgårdsodlare.

På sina håll har jordbrukare stora problem med skador av annat vilt än vildsvin, till exempel dovhjort. Även då kan stängsling vara det enda sättet att freda sina odlingar.

Vi som jobbar med den här utmaningen har ett stort engagemang för svensk matproduktion. Genom det här innovationsprojektet hoppas vi kunna bidra till ett mer konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk.

Kontakt

Ragni Andersson, tfn 0703491263, ragni@agrigera.se

Vildsvinsskador på en åker utanför Mjölby, april 2020. Drönarfoto: John Savelid