Automatiserad stängselsättning

I projektet har vi byggt en prototyp för automatiserad elstängsling, med ett antal tekniska lösningar som kan komma till nytta för såväl viltstängsling som vanlig stängsling.

Maskinen har GPS-styrning, ett stolpmagasin matar fram stolpar, och vi använder en hydraulhammare för att slå ner stolparna. Vi i innovationsgruppen tycker att detta är ett modernt och realistiskt sätt att jobba, som vi ännu inte sett särskilt mycket av i svenskt lantbruk. Däremot ser vi det i andra länder, till exempel i Australien och USA.

Isolatorerna monteras i stolpen med hjälp av skruvautomater, och tråden rullas ut automatiskt, med en konstruktion som gör att det också går att backa utan risk för trassel.

Innovationsgruppen har under arbetets gång haft hjälp av ett stort antal kunniga och engagerade entreprenörer, till stor del småföretagare på landsbygden. Några av dem syns på bilden här, tillsammans med John Savelid och Jonny Svensson från innovationsgruppen.