Samarbete med studenter

Under våren 2020 arbetar fyra studenter från högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Linköpings Universitet i vårt innovationsprojekt. Samarbetet innebär att deras examensarbeten genomförs i projektet. Två av dem arbetar med utveckling av gräsklippare och de andra två med utrustning som ska göra utrullningen av eltråd så smidig som möjligt vid uppsättning av stängsel.