De senaste årens ökning av vildsvinsskador på åkermark visar tydligt att skador under vinterhalvåret är ett minst lika stort problem som skadorna under växtsäsongen. I vår marknadsanalys har vi dragit slutsatsen att det är permanenta stängsel som kommer att efterfrågas mest. För den som ändå önskar tillfälliga stängsel finns redan ett antal olika fabrikat på marknaden för rationell uppsättning och nedtagning.

I vårt arbete med design av stolpe har vi jobbat med distansisolatorer, eftersom det så tydligt bidrar till att gräsröjningen går snabbare. Eftersom automatiserad stängsling är en av nycklarna till ett effektivt stängselkoncept har vi utvecklat en isolator som passar ihop med skruvautomaten, som är en av komponenterna i stängslingsmaskinen.

Vår isolator går att använda både som distansisolator och för montering direkt på trästolpen. Isolatorn kan redan idag beställas och tillverkas i större volymer.

Under 2019 studerade vi noggrant många typer av stolpar och dess komponenter.
Här ett exempel från en gård på Jylland, där man använder konceptet från Rappa.
En tidig prototyp vid utveckling av isolator som ska fungera i automatiserad inskruvning.