I ett stängsel mot vildsvin måste man klippa gräset under eltrådarna flera gånger per säsong för att undvika avledning mot jord. I projektet har vi modifierat och testat flera olika klippare. Vi har också studerat några alternativa tekniker för att dämpa gräsväxt, exempelvis ånga. Även övertäckning av växtligheten under stängslet har analyserats som en möjlig lösning. Kemisk bekämpning med exempelvis glyfosat betraktar vi däremot inte som en hållbar lösning.

Med konstruktionsritningar från två av studenterna, som jobbade i vårt projekt under våren 2020, byggde vi en helt ny prototyp som vi testar i projektet. Den planerar vi att utveckla vidare. Under utvecklingstiden har gräsröjning skett med flera olika tekniker och utrustningar. Vi har analyserat många olika komponenter och kombinationer, mätt tidsåtgång, med mera.

Utmaningarna är många, och det finns redan ett stort utbud på marknaden. Dock är maskiner som är byggda för park- och trädgårdssektorn inte alltid tillräckligt robusta för att fungera i jordbruket, och ofta är klippdäcken inte tillräckligt låga för att det ska gå att klippa under den understa tråden i ett vildsvinsstängsel.

Ett av väldigt många klippdäck som vi studerat. Elmia Garden hösten 2019.
Ett av flera försök med modifierat klippdäck, under projekttiden.
Verkstadsbild: Tillverkning av prototyp för gräsklippare.