Innovationsgruppen – Jonny, John, Anders och Ragni – startade arbetet våren 2019.

Sommaren 2019 satte Jonny och John upp provstängsel runt några åkrar och påbörjade arbetet med att utveckla maskinell utrustning för effektiv gräsröjning.

I projektet deltar ytterligare ett 10-tal personer som är verksamma inom lantbruk, rådgivning eller forskning. En dag i juni 2019 samlade vi alla projektdeltagare till en officiell projektstart i Nykil i Östergötland.

I september gjorde innovationsgruppen en två dagars studieresa till några företag Sydsverige och Danmark. https://www.facebook.com/agrigera/posts/432675597394797